Wonen (16)
Wonen
Wonen (38)
Wonen (1)
Wonen (2)
Wonen (3)

Kleinschalige woonvoorziening voor jongvolwassenen

Vroonenhof is een kleinschalige woonvoorziening voor 5 jongvolwassenen met een (licht-)verstandelijke beperking en/of stoornis in het autisme spectrum en/of niet aangeboren hersenletsel.
Wij bieden zorg op maat, wat inhoudt dat wij continu in gesprek zijn met de klant die bij ons woont (en zijn familie) om de begeleiding te evalueren en waar nodig bij te sturen.

Niet de beperking maar de kwaliteit van leven staat bij ons voorop. Wij zetten ons maximaal in om aan te sluiten op de gestelde zorgvraag van onze klanten op de leefgebieden van wonenwerken en vrije tijd.
Naar onze mening zijn wij pas succesvol als de klant tevreden is.

Je kunt een mens niet veranderen.

Je kunt hem slechts de weg wijzen. “

Wij beantwoorden graag uw vragen!

Laat hieronder uw gegevens achter.

Verstuur bericht