Mensen met een beperking horen thuis in de samenleving en hebben recht op een leven als anderen; geïntegreerd, geaccepteerd en genormaliseerd.

Mensen met een beperking hebben mogelijkheden, Vroonenhof ondersteunt hen bij de ontwikkeling en ontplooiing van die mogelijkheden en het verkrijgen en behouden van een plaats in de samenleving.

  • Zorgplan van elke klant
  • Dagstructuur van elke klant
  • Weekstructuur van elke klant
  • Jaarstructuur van elke klant
  • Jaarlijkse evalutatie klanten
  • Kwaliteiten/vaardigheden van medewerkers
  • Jaarlijkse evaluatie kwaliteiten/vaardigheden van medewerkers in werkbespreking en functioneringsgesprek