Wonen, dagbesteding en vrije tijd

Ons zorgprogramma vormt de basis om alle mogelijkheden voor wonen, dagbesteding en vrije tijd in kaart te brengen. Dit wordt samen met de (aspirant)bewoner en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) opgesteld, waarna het regelmatig met elkaar wordt besproken. Indien nodig of gewenst wordt het zorgprogramma aangepast.

Uitgangspunt is altijd ‘gewoon waar het gewoon kan zijn’.